NIE ZGADUJ!  POLICZ

Ekonometria i Analityka Danych (EKAD)  nowoczesny kierunek studiów, łączy ekonomię, matematykę, statystykę i informatykę, kształci w zakresie unikalnych kompetencji analizy …Dlaczego EKAD?

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i idący za nim szybki wzrost ilości dostępnych informacji oraz zmieniające się sposoby pozyskiwania danych powodują, …


CO DAJE EKAD ?

Kierunek Ekonometria i Analityka Danych kształci specjalistów analizy danych gospodarczych, finansowych i społecznych. Absolwenci będą posiadać szeroką wiedzę dotyczącą metod …

CZYTAJ WIECĘCEJ

JAKI JEST I STOPIEŃ ?

Program kształcenia na Ekonometrii i Analityce Danych został tak skonstruowany, że nie dzieli się na specjalności. Od czwartego semestru studiów …

CZYTAJ WIECĘCEJ

JAKI JEST II STOPIEŃ ?

Program kształcenia na kierunku Ekonometria i Analityka Danych na studiach II stopnia, których uruchomienie przewidujemy za 2 lata, stanowić będzie …

CZYTAJ WIECĘCEJ

CO OPRÓCZ ZAJĘĆ ?

Można działać w KOLE NAUKOWYM

Studenci EKAD mogą rozwijać swoje zainteresowania działając w kołach naukowych. Jest ich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym …

CZYTAJ WIECĘCEJ

A co PO STUDIACH ?


Ekonometria i Analityka Danych kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających bardzo szeroką wiedzę teoretyczną w zakresie ekonomii i finansów oraz  umiejętności …Nasi ABSOLWENCI

Ekonometria i Analityka Danych powstaje z połączenia kierunków Informatyka i Ekonometria oraz Analityka Gospodarcza, których absolwentów przedstawiamy poniżej. 

W 2003 roku ukończyłam kierunek Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność Informatyka Ekonomiczna.

Po zakończeniu studiów na stałe związałam …

Jestem absolwentką kierunku Informatyka i Ekonometria, który ukończyłam w 2001 r.  Obecnie pracuję w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego gdzie pełnię …

W bardzo dynamicznej dziś rzeczywistości okazuje się, że pomimo, iż studia skończyłem ponad dziesięć lat temu, materia z którą mogłem …

Jestem absolwentką kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim, studia te ukończyłam w 1998 roku.

Moje życie zawodowe związane jest …

Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiedzialny za rozwój indeksów i wskaźników giełdowych, przewodniczący Rady …

Od ponad 5 lat zarządza nowoczesnym 200-osobowym Contact Center dla Polskiej Grupy Energetycznej w Spółce PGE Obrót.

Wcześniej związana z …

Nazywam się Michał Nowicki. Jestem absolwentem studiów magisterskich Informatyka i Ekonometria, specjalizacja Zastosowanie metod optymalizacyjnych. Studia ukończyłem w …

Członek Zarządu, współwłaścicielka https://www.shumee.pl – społecznościowej platformy zakupowej, która daje możliwość tańszych zakupów dzięki polecaniu produktów. Poprzednio Dyrektor Zarządzający w …

Kto na EKAD ?

Wymagania wstępne i rekrutacja

Rekrutacja na kierunek Ekonometria i Analityka Danych prowadzona jest na podstawie oceny kompetencji potwierdzonych na świadectwie …


Coś na KONIEC

Program kształcenia na kierunku Ekonometria i Analityka Danych odpowiada misji i strategii Uniwersytetu Łódzkiego i strategii rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

Uniwersytet …

Adres

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
90-255 Łódź

Dane kontaktowe

Email: ekad@uni.lodz.pl
Telefon: (0 42)635 40 00
Fax: +1 (0 42)665 57 71, (0 42)635 40 43,