Coś na KONIECProgram kształcenia na kierunku Ekonometria i Analityka Danych odpowiada misji i strategii Uniwersytetu Łódzkiego i strategii rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

Uniwersytet Łódzki jako wspólnota uczonych, studentów, absolwentów oraz pracowników, oparta na dialogu nawiązuje w swej działalności do dziedzictwa wielonarodowej i wielokulturowej Łodzi, a także wielowiekowych polskich i europejskich tradycji akademickich.

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest działalność dla dobra powszechnego oraz wszechstronnego rozwoju miasta i regionu. Uniwersytet Łódzki kładzie ogromny nacisk na rozwój wiedzy oraz kształcenie wysokiej klasy specjalistów, zgodnie z wymaganiami rynku pracy, wspierające innowacyjność i konkurencyjność gospodarki oraz sprawowanie władzy w oparciu o wiedzę.

Adres

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
90-255 Łódź

Dane kontaktowe

Email: ekad@uni.lodz.pl
Telefon: (0 42)635 40 00
Fax: +1 (0 42)665 57 71, (0 42)635 40 43,