Dlaczego EKAD?Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i idący za nim szybki wzrost ilości dostępnych informacji oraz zmieniające się sposoby pozyskiwania danych powodują, że kluczowego znaczenia nabiera zdolność do wyszukiwania, gromadzenia i zarządzania dużymi zbiorami danych oraz umiejętność analizy tych danych i formułowania na ich podstawie użytecznych wniosków. Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie analizy danych społeczno-ekonomicznych zgłaszają przedsiębiorstwa, korporacje międzynarodowe, urzędy centralne i lokalne, instytuty badawcze, banki, firmy ubezpieczeniowe i podmioty prowadzące badania statystyczne. Program kształcenia na kierunku Ekonometria i Analityka Danych, łączący treści z zakresu ekonomii, matematyki, statystyki i informatyki, wychodząc naprzeciw tak formułowanym obecnie oczekiwaniom rynku pracy.

Studia na Ekonometrii i Analityce Danych są wyjątkowo ciekawe i jako nieliczne otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Studia pierwszego stopnia zostały zaprojektowane w taki sposób, że nie dzielą się na specjalności, natomiast od czwartego semestru studiów gwarantują studentom możliwość kształcenia w ramach modułów zajęć do wyboru. Są to: (1) modelowanie i prognozowanie rynków finansowych, (2) analizy mikroekonomiczne wspomagające zarządzanie firmą i projektowanie strategii rynkowych, (3) analiza danych społecznych i marketingowych, (4) zaawansowane metody ekonometryczne i statystyczne, (5) obsługa zaawansowanych programów ekonometryczno-statystycznych i techniki analiz Big Data. Gwarantuje to wyjątkową różnorodność zajęć o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym.

W odróżnieniu od innych studiów na podobnych kierunkach na innych uczelniach, studia na kierunku Ekonometria i Analityka Danych prowadzonym przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego otwierają szeroką gamę możliwości dalszej inspirującej specjalizacji w kilku niezależnych i atrakcyjnych dziedzinach. Studia przeznaczone są dla osób ambitnych, pragnących zdobyć umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych. Są to umiejętności niezwykle poszukiwane przez pracodawców na ryku krajowym i międzynarodowym.

Najważniejszym wyróżnikiem kierunku Ekonometria i Analityka Danych jest łączenie wiedzy, umiejętności i narzędzi z obszarów nauk ścisłych i społecznych.

Adres

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
90-255 Łódź

Dane kontaktowe

Email: ekad@uni.lodz.pl
Telefon: (0 42)635 40 00
Fax: +1 (0 42)665 57 71, (0 42)635 40 43,