JAKI JEST II STOPIEŃ ?Program kształcenia na kierunku Ekonometria i Analityka Danych na studiach II stopnia, których uruchomienie przewidujemy za 2 lata, stanowić będzie kontynuację i istotne poszerzenie programu kształcenia realizowanego na studiach I stopnia. Podobnie jak w przypadku studiów I stopnia student studiów II stopnia ma możliwość wyboru indywidulanych ścieżek kształcenia w ramach modułów zajęć do wyboru. Moduły te dotyczą głównie (1) wykorzystania zaawansowanych metod ekonometrycznych w analizach mikro- i makroekonomicznych (m.in. modele CVAR, modele równowagi ogólnej, zagadnienia związane z modelowaniem wzrostu gospodarczego czy wymiany międzynarodowej), (2) zaawansowanych metod analizy danych, (3) metod aktuarialnych oraz (4) metod optymalizacyjnych. Wybór ścieżki kształcenia w ramach modułów realizowany jest już od drugiego semestru studiów.

Do najważniejszych przedmiotów realizowanych na studiach II stopnia na kierunku Ekonometria i Analityka Danych można zaliczyć: zaawansowane metody ekonometryczne, mikroekonometrię zaawansowaną i uczenie maszynowe, prognozowanie gospodarcze, metody symulacyjne, zaawansowane metody analiz sektorowych, wielowymiarową analizę statystyczną, metodę reprezentacyjną i demometrię.

 

 

 

Adres

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
90-255 Łódź

Dane kontaktowe

Email: ekad@uni.lodz.pl
Telefon: (0 42)635 40 00
Fax: +1 (0 42)665 57 71, (0 42)635 40 43,