Katarzyna SzkopieckaW 2003 roku ukończyłam kierunek Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność Informatyka Ekonomiczna.

Po zakończeniu studiów na stałe związałam się z Urzędem Statystycznym w Łodzi. Pierwsze kroki w placówce stawiałam w ówczesnym Wydziale Analiz, gdzie mogłam wykorzystać zdobyte na studiach umiejętności analityczne i informatyczne. W trakcie pracy zawodowej pogłębiałam swoją wiedzę i rozwijałam kompetencje, na co pozwoliło mi wszechstronne wykształcenie ekonomiczne zdobyte podczas studiów.

W chwili obecnej pełnię obowiązki Kierownika Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Łodzi. Wśród osób pracujących w moim zespole jest wiele takich, które ukończyły kierunek Informatyka i Ekonometria.

Wybór studiów jest jednym z najważniejszych wyborów w życiu. Dzisiaj, analizując moją ścieżkę zawodową, dokonałabym takiego samego wyboru, jakiego dokonałam kilkanaście lat temu i bez wahania podjęłabym studia na kierunku Informatyka i Ekonometria.

Katarzyna Szkopiecka

p.o. Kierownika Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Łodzi

Adres

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
90-255 Łódź

Dane kontaktowe

Email: ekad@uni.lodz.pl
Telefon: (0 42)635 40 00
Fax: +1 (0 42)665 57 71, (0 42)635 40 43,