Kto na EKAD ?Wymagania wstępne i rekrutacja

Rekrutacja na kierunek Ekonometria i Analityka Danych prowadzona jest na podstawie oceny kompetencji potwierdzonych na świadectwie dojrzałości kandydata w zakresie następujących przedmiotów: matematyka, informatyka lub geografia.

Od kandydata oczekuje się zainteresowania matematyką naukami, ekonomiczno-społecznymi oraz informatyką. Bardzo istotna jest chęć rozwijania umiejętności z tych obszarów. Kandydat powinien posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.

Zasady rekrutacji na EKAD

Kategoria przedmiotuPrzedmioty
1. maksymalnie jeden (wymagany)Matematyka
2. maksymalnie jeden (wymagany) Język angielski, geografia, informatyka
3. maksymalnie dwa (niewymagane)Język angielski, geografia, informatyka

Kategoria 1 i 2  przy kwalifikacji uwzględniany jest jeden wynik z wymienionych przedmiotów. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji wybierany jest ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotów wymienionych w tych kategoriach jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na EKAD.

Kategoria 3 przy kwalifikacji uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z 2 różnych przedmiotów. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwa wyniki (ma wyniki z tych przedmiotów na dwóch poziomach lub ma wyniki z więcej niż dwóch przedmiotów) do kwalifikacji wybierane są te wyniki, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wyniki z przedmiotów wymienionych w tej kategorii nie są wymagane na świadectwie dojrzałości. Posiadanie wyników z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na EKAD.

Adres

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
90-255 Łódź

Dane kontaktowe

Email: ekad@uni.lodz.pl
Telefon: (0 42)635 40 00
Fax: +1 (0 42)665 57 71, (0 42)635 40 43,